ایرانیان در سراسر دنیا می توانند با مراجعه به وبسایت آمازون و همچنین وبسایت انتشارات "شرکت کتاب" در شهر لس آنجلس، انتشارات فروغ در آلمان، کتابفروشی پگاه در تورنتو کانادا و کتابفروشی ایران بوک در واشینگتن دی سی کتاب "رفیق آیت الله" نوشته امیرعباس فخرآور را سفارش دهند